Слика

Тоалет-ни приказни

           Не секоја соба во нашиот студентски дом има WC со бања. Во блокот Г, студентите што живеат во помошните соби (остава, цртална, кујна) користат само едно кое се наоѓа на 5ти кат. Тоа е соба во која нема никакви услови за живеење и е пренаменета за јавно користење. Едно на 46 студенти кои живеат на различни катови. Значи ако седиш на 14ти кат – мисли му ја…
Continue reading

Advertisements